header

Privacy Beleid

Ingangsdatum: 30 April 2018

Star’s Edge International (“ons”, “wij”, of “onze”) beheren deze website (de “Dienst”).

Deze pagina informeert je over ons beleid met betrekking tot het vergaren, gebruik, en het delen van persoonlijke data als je gebruikt maakt van onze Dienst en de keuzes die je hebt met betrekking tot die data.

We gebruiken je data om de Dienst te leveren en te verbeteren. Door gebruik te maken van de Dienst, ga ja akkoord met de verzameling en het gebruik van informatie in lijn met dit beleid.

Definities

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens betekent data over een levend individu die aan de hand van die gegevens kan worden geïdentificeerd (of door deze en andere informatie danwel in ons bezit of die waarschijnlijk in ons bezit kan komen).

Gebruiksgegevens

Gebruiksgevens zijn data die automatisch gegenereerd worden door van de Dienst gebruik te maken of door de infrastructuur van de Dienst zelf (bijvoorbeeld, de duur van een bezoek aan een pagina).

Cookies

Cookies zijn kleine databestandjes die op het apparaat van een Gebruiker opgeslagen worden.

Verwerkingsverantwoordelijke

De Verwerkingsverantwoordelijke is degene die (danwel zelfstandig of samen met andere personen) het doel en de middelen van de verwerking van persoonsgegevens bepaalt.

Ten behoeve van dit Privacy Beleid, zijn wij de Verwerkingsverantwoordelijke voor jouw data.

Data Verwerker (of Diensten Leverancier)

Data Verwerker (of Diensten Leverancier) betekent een persoon (anders dan een werknemer van de Verwerkingsverantwoordelijke) die data verwerkt namens de Verwerkingsverantwoordelijke.

We kunnen gebruik maken van verscheidene Diensten Leveranciers om jouw data effectiever te bewerken.

Betrokkene

Betrokkene is elk levend persoon op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben.

Gebruiker

De Gebruiker is de persoon die onze Dienst gebruikt. De Gebruiker komt overeen met de Betrokkene, op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben.

Verzameling en gebruik van gegevens

We verzamelen verschillende soorten informatie voor verschillende doeleinden om onze Dienst te leveren en te verbeteren.

Soorten data die verzameld wordt

 

Persoonlijke Data

Gedurende het gebruik van onze Dienst, kunnen we je vragen om ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verschaffen die gebruikt kan worden om contact met je op te nemen of je te identificeren (“Persoonlijke Data”). Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

We kunnen je Persoonlijke Data gebruiken om contact met je op te nemen met nieuwsbrieven, marketing- of promotiematerialen en andere informatie die interessant voor je kan zijn. Je kunt ervoor kiezen om enige, of alle, van deze communicaties van ons niet meer te ontvangen door de link voor het uitschrijven te volgen of via de instructies die gegeven worden in elke email die we sturen.

Gebruiksgegevens

We kunnen ook informatie verzamelen over hoe de Dienst ontsloten en gebruikt wordt (“Gebruiksgegevens”). Deze Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het Internet Protocol adres (bijv. IP-adres) van je computer, type browser, browser versie, de pagina’s van onze Dienst die je bezoekt, de tijd en datum van je bezoek, de tijd besteed op onze pagina’s, unieke apparaat identificatie en andere diagnostische informatie.

Traceercookies Data

We gebruiken cookies en vergelijkbare traceertechnologieën om de activiteit op onze Dienst te volgen en bepaalde informatie op te slaan.

Cookies zijn bestanden met kleine hoeveelheden gegevens die mogelijk een anonieme unieke identificatie kunnen bevatten. Cookies worden naar je browser gestuurd door een website en worden opgeslagen op je apparaat. Traceertechnologieën die ook gebruikt worden zijn bakens, tags en script om informatie te verzamelen en te volgen en om onze Dienst te verbeteren en analyseren.

Je kun je browser de opdracht geven om alle cookies te weigeren of aan te geven als een cookie gestuurd wordt. Maar, als je cookies niet accepteert, dan kun je wellicht bepaalde delen van onze Dienst niet gebruiken.

Voorbeelden van Cookies die we gebruiken:

Wat zijn je opties met betrekking tot cookies

Als je cookies wilt verwijderen of je webbrowser wilt instrueren om cookies te verwijderen of weigeren, ga dan naar de help pagina van je webbrowser.

Hou er echter rekening mee dat, als je cookies verwijderd of weigert ze te accepteren, je wellicht niet alle mogelijkheden die we aanbieden kunt gebruiken, je waarschijnlijk je voorkeuren niet kunt opslaan, en een aantal van onze pagina’s wellicht niet juist tonen.

Waar kun je meer informatie vinden over cookies?

Je kunt meer leren over cookies op de volgende websites (van externe partijen):

Gebruik van Data

Star’s Edge International gebruikt de verzamelde data voor verschillende doeleinden:

Bewaring van gegevens

Star’s Edge International zal je gegevens bewaren voor zo lang als nodig is voor de doeleinden die uiteengezet zijn in dit Privacy Beleid. We zullen je Persoonlijke Gegevens bewaren en gebruiken voor zover nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld, als we verplicht zijn om je gegevens te bewaren om te voldoen aan van toepassing zijnde wetgeving), om geschillen op te lossen, en onze juridische overeenkomsten en beleid te handhaven.

Star’s Edge International zal ook Gebruiksgegevens bewaren voor interne analyse doeleinden. Gebruiksgegevens wordt over het algemeen voor een kortere periode bewaard, behalve als deze gegevens gebruikt worden om de beveiliging te versterken of om de functionaliteit van onze Dienst te verbeteren, of als we wettelijk verplicht zijn om deze gegevens voor een langere periode te bewaren.

Overdracht van gegevens

Jouw informatie, inclusief Persoonlijke Gegevens, kunnen doorgegeven worden aan – en onderhouden door – computers die gesitueerd zijn buiten je staat, provincie, land of zelfs regeringsrechtsgebied waar de data beschermingswetgeving anders kan zijn dan jouw rechtsgebied.

Als je je buiten de Verenigde Staten bevindt en ervoor kiest om gegevens aan ons beschikbaar te stellen, houd er rekening mee dat we de gegevens overdragen, inclusief Persoonlijke Gegevens, naar de Verenigde Staten en het daar verwerken.

Jouw instemming met dit Privacy Beleid gevolgd door jouw inbreng van zulke gegevens vertegenwoordigt jouw instemming met deze overdracht.

Star’s Edge International zal alle stappen die redelijk noodzakelijk zijn ondernemen om zeker te stellen dat jouw gegevens veilig en in lijn met dit Privacy Beleid behandeld worden en geen gegevensoverdracht zal plaatsvinden naar een organisatie of land tenzij er voldoende waarborgen aanwezig zijn inclusief de veiligheid van je gegevens en andere persoonlijke informatie.

Openbaring van gegevens

Openbaarmaking voor wetshandhaving

Onder bepaalde omstandigheden, kan Star’s Edge International vereist worden om jouw Persoonlijke Gegevens te openbaren indien wettelijk vereist of in antwoord op een valide verzoek van een openbare autoriteit (bijv. een rechtbank of een overheidsinstantie).

Wettelijke vereisten

Star’s Edge International zou je Persoonlijke Gegevens te goeder trouw kunnen openbaren in de overtuiging dat zo’n actie nodig is om:

Veiligheid van Data

De veiligheid van jouw gegevens is belangrijk voor ons, maar denk eraan dat geen enkele methode van overdracht via het Internet, of methode voor elektronische opslag, 100% veilig is. Terwijl we ernaar streven om commercieel acceptabele methoden toe te passen om je Persoonlijke Gegevens te beschermen, kunnen we haar absolute veiligheid niet garanderen.

“Do Not Track” Signalen

We ondersteunen “Do Not Track” (“DNT”) niet. Do Not Track is een voorkeur die je kunt instellen in je webbrowser om websites te laten weten dat je niet gevolgd wilt worden.

Je kunt Do Not Track instellen of uitzetten door naar de Voorkeuren- of Instellingenpagina’s van je webbrowser te gaan.

Jouw rechten

Star’s Edge International heeft als doel om redelijke stappen te nemen om je in staat te stellen om je Persoonlijke Gegevens te corrigeren, aan te passen, te verwijderen of het gebruik ervan te beperken.

Indien dat mogelijk is gemaakt, kun je je Persoonlijke Gegevens direct in instellingen sectie van je account bijwerken. Als je niet in staat bent om je Persoonlijke Gegevens te veranderen, neem dan contact met ons op om de vereiste veranderingen te maken.

Als je wilt weten welke Persoonlijke Gegevens we over jou bewaren en als je uit onze systemen verwijderd wilt worden, neem dan contact met ons op.

In bepaalde omstandigheden heb je het recht:

Je hebt het recht op overdraagbaarheid van de gegevens die je aan Star’s Edge International beschikbaar stelt. Je kunt een kopie van je Persoonlijke Gegevens opvragen in een gangbaar formaat zodat je ze kunt beheren en verplaatsen.

Hou er rekening mee dat we je kunnen vragen je te identificeren voordat we aan zulke verzoeken voldoen.

Dienstverleners

We kunnen externe bedrijven en individuen aanstellen om onze Dienst te ondersteunen (“Dienstverleners”), om de Dienst namens ons te verlenen, om aan de Dienst gerelateerde diensten te verlenen of ons te ondersteunen in het analyseren hoe onze Dienst wordt gebruikt.

Deze externen hebben alleen toegang tot jouw Persoonlijke Gegevens om deze taken uit te voeren namens ons en zijn verplicht deze niet te openbaren of te gebruiken voor enig ander doel.

Analyse

We kunnen gebruik maken van externe Dienstverleners om toezicht te houden op en analyses te maken van onze Dienst.

Google Analytics

Google Analytics is een webanalyse dienst aangeboden door Google die websiteverkeer volgt en rapporteert. Google gebruikt de verzamelde data om het gebruik van onze Dienst te volgen en te monitoren. Deze data wordt gedeeld met andere Googlediensten. Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van haar eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren. Je kunt ervoor kiezen om je activiteit op de Dienst niet beschikbaar te maken aan Google Analytics door de Google Analytics Opt-Out browser uitbreiding te installeren. Deze uitbreiding weerhoudt het Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, en dc.js) data te delen met Google Analytics over bezoekactiviteit.

Voor meer informatie over de privacy toepassing van Google, ga naar de Google Privacy beleid webpagina: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Remarketing op basis van gedrag

Star’s Edge maakt gebruik van remarketing diensten om op websites van externe partijen te adverteren nadat je onze Dienst hebt gebruikt. Wij en onze externe leveranciers gebruiken cookies om advertenties te informeren, te optimaliseren en te presenteren op basis van je vroegere bezoeken aan onze Dienst.

Google Adwords

Google Adwords remarketing diensten worden geleverd door Google Inc. Je kunt je afmelden voor “Google Analytics voor Display Advertising” en de Google Display Network advertenties aanpassen door naar de Google Ads Instellingen pagina te gaan: http://www.google.com/settings/ads

Google beveelt ook aan om de Google Analytics Opt-out Browser uitbreiding - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout - voor je webbrowser te installeren. Google Analytics Opt-out Browser uitbreiding biedt gebruikers de mogelijkheid om te voorkomen dat hun data verzameld wordt door Google Analytics.

Voor meer informatie over de privacy toepassing van Google, ga naar de Google Privacy beleid webpagina: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Facebook

Facebook remarketing diensten worden geleverd door Facebook Inc. Je kunt meer leren over advertenties op basis van interesse van Facebook door naar deze pagina te gaan: https://www.facebook.com/help/164968693837950

Om je af te melden voor Facebook’s advertenties op basis van interesse volg deze instructies van Facebook: https://www.facebook.com/help/568137493302217

Facebook houdt zich aan de “Self-Regulatory Principles for Online Behavioral Advertising” (Zelf-Regulerende Principes voor Online Gedrags Advertenties) die gevestigd zijn door de Digital Advertising Alliance. Je kunt je ook afmelden voor Facebook en andere deelnemende bedrijven via de Digital Advertising Alliance van Canada in Canada http://youradchoices.ca/ of de European Interactive Digital Advertising Alliance in Europa http://www.youronlinechoices.eu/, of je afmelden door instellingen van de mobiele apparaat.

Voor meer informatie over de privacy toepassing van Facebook, ga naar Facebook’s Data Beleid: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Betalingen

We kunnen betaalde producten en/of diensten leveren binnen de Dienst. In dat geval, gebruiken we diensten van externe bedrijven voor het verwerken van betalingen (bijvoorbeeld betalingsverwerkers).

We zullen geen details van betalingskaarten opslaan of verzamelen. Die informatie wordt direct doorgegeven aan onze externe betalingsverwerker wiens gebruik van jouw persoonlijke informatie gereguleerd wordt door hun Privacy Beleid. Deze betalingsverwerkers houden zich aan de standaarden gesteld door PCI-DSS zoals beheert door de PCI Security Standards Council, wat een samenwerking is van merken zoals Visa, Mastercard, American Express en Discover. PCI-DSS eisen helpen om de veilige verwerking van betalingsinformatie zeker te stellen.

De betalingsverwerkers waarmee wij werken zijn:

Authorize.net

Hun Privacy Beleid kan ingekeken worden op https://www.authorize.net/company/privacy/

Links naar andere Sites

Onze service kan links bevatten naar andere sites die niet door ons beheerd worden. Als je op een externe link klikt, zul je naar de site van die externe partij geleid worden. We raden je ten zeerste aan om het Privacy Beleid van elke site die je bezoekt te bekijken.

We hebben geen controle over, en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacy beleid of de handelswijzen van elke site die je bezoekt.

Privacy van Kinderen

Onze dienst richt zich op niemand onder de leeftijd van 13 (“Kinderen”).

We hebben niet de opzet om persoonlijk identificeerbare informatie te verzamelen van iemand onder de leeftijd van 13. Als je een ouder of voogd bent en je bent je bewust dat je Kinderen ons Persoonlijke Gegevens hebben doorgegeven, neem dan contact met ons op. Als het onder onze aandacht komt dat we Persoonlijke Gegevens hebben verzameld van Kinderen zonder verificatie van ouderlijke toestemming, zullen we stappen nemen om die informatie te verwijderen van onze servers.

Veranderingen aan dit Privacy Beleid

We kunnen ons Privacy Beleid van tijd tot tijd actualiseren. We zullen je op de hoogte stellen van wijzigingen door het nieuwe Privacy Beleid te plaatsen op deze pagina.

We zullen je laten weten via email en/of een prominente plaatsing op onze Dienst, voordat de verandering effectief wordt, en de “Effectief vanaf” datum bovenaan dit Privacy Beleid actualiseren.

Je wordt geadviseerd om dit Privacy Beleid periodiek opnieuw door te lezen voor veranderingen. Veranderingen aan dit beleid zijn effectief als ze op deze pagina geplaatst worden.

Neem contact met ons op

Als je vragen hebt over dit Privacy Beleid, neem contact met ons op: